Chandrashekhar Ashtkam Stotram Lyrics In Hindi Pdf | चन्द्रशेखर अष्टकस्तोत्रम

Chandrashekhar Ashtkam Stotram Lyrics In Hindi Pdf चन्द्रशेखरअष्टकस्तोत्रम चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम । चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम ॥१॥ रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम । क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं […]

Namaste Sada Vatsale Matribhume Lyrics in Hindi Pdf

Namaste Sada Vatsale Matribhume Lyrics Pdf नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते॥१॥ प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रांगभूता इमे […]