Namaste Sada Vatsale Matribhume Lyrics in Hindi Pdf

Namaste Sada Vatsale Matribhume Lyrics Pdf नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते॥१॥ प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रांगभूता इमे […]