Full Mahalakshmi Ashtakam With Lyrics Hindi Pdf | महालक्ष्मी अष्टकम | Powerful Lakshmi Mantra For Wealth

।।अथ इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम ( महालक्ष्मी स्तोत्रम् )।। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोस्तुते ।।१।। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि। सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तुते […]

Shree Kali Ashtkam Lyrics In Hindi Pdf With Hindi Meaning | श्री काली अष्टकम पीडीऍफ़ | Gyansagar ( ज्ञानसागर )

ध्यानम् गलदरक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महाघोररावा सुदंष्ट्रा कराला। विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुला कालिकेयम्।।1।। अर्थ – ये भगवती कालिका गले में रक्त टपकते हुए मुण्डसमूहों की माला पहने हुए […]