Showing posts with the label राम अष्टकम

Ram Ashtakam Stotram Pdf | राम अष्टकम स्तोत्रम् पीडीऍफ़ | Bhaje Vishesha Sundaram Lyrics In Hindi

भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनम् । स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् ॥ १॥ जटाकलापशोभितं समस्तपापना…

Load More That is All